hero_slider
ארכיפלג
header

חילות צה"ל במלחמת ששת הימים

content

העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית 

יו"ר: סא"ל (מיל.) שבתאי קו

6 באפריל 2017
י' בניסן תשע"ז

חילות צה"ל במלחמת ששת הימים
שעת התחלה

לרכישת רשיון צפייה בהקלטת האירוע נא לחצו לתשלום.

הודעת דוא"ל עם קישור ישיר תישלח לכתובת שתצויין בתשלום.

המחיר 20 שקל