hero_slider
ארכיפלג
header
content

המאבק המדיני והמבצעים בימי תנועת המרי
 

מר רפי איתן 
המבצעים בהם השתתף – כולל פיקוד על הפעולה בחריבה שבכרמל (ה"רדאר" הקטן).

 

ד"ר פנחס (פיני) עופר 
המאבק המדיני בראשות משה שרת ראש המחלקה המדינית בסוכנות.

 

מודי שניר

 

מודי רפי איתן תנועת המרי
שעת התחלה

לרכישת רשיון צפייה בהקלטת האירוע נא לחצו לתשלום.

הודעת דוא"ל עם קישור ישיר תישלח לכתובת שתצויין בתשלום.

המחיר 20 שקל