hero_slider
ארכיפלג
header
content

יום עיון: מבצע "יהלום" – המיג העיראקי 1966


7 במאי  2015

 
עמותת "דור הפלמ"ח"


המרכז לחקר כוח המגן


העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית

מיג 21
שעת התחלה

לרכישת רשיון צפייה בהקלטת האירוע נא לחצו לתשלום.

הודעת דוא"ל עם קישור ישיר תישלח לכתובת שתצויין בתשלום.

המחיר 20 שקל