hero_slider
ארכיפלג
header

70 שנים להטלת פצצות האטום על יפן וסיום מלחמת העולם השנייה

content

70 שנים להטלת פצצות האטום על יפן
וסיום מלחמת העולם השנייה

 

9 באוגוסט 2015

יו"ר ומנחה: אל"מ (מיל) בני מיכלסון

 

פצצת אטום
שעת התחלה

לרכישת רשיון צפייה בהקלטת האירוע נא לחצו לתשלום.

הודעת דוא"ל עם קישור ישיר תישלח לכתובת שתצויין בתשלום.

המחיר 20 שקל