hero_slider
ארכיפלג
header
content

"מבצע ארגז"
המבצע לחטיפת קצינים סורים בגבול הצפון


4 ביוני 2015
בית ברנד סמינר אפעל

פותח:
פרופ' עוזי ארד, יו"ר המרכז לחקר כוח המגן


יו"ר ומנחה:
אל"מ (מיל.) אמנון בירן,
 

 

"מבצע ארגז" המבצע לחטיפת קצינים סורים בגבול הצפון
שעת התחלה

לרכישת רשיון צפייה בהקלטת האירוע נא לחצו לתשלום.

הודעת דוא"ל עם קישור ישיר תישלח לכתובת שתצויין בתשלום.

המחיר 20 שקל