hero_slider
ארכיפלג
header
content

ארבעים  שנה למבצע  "איזוטופ" - חטיפת מטוס סבנה

5-4-2012

יו"ר: אלוף (מיל.) שלמה גזית

 

רון אילן סבנה
שעת התחלה

לרכישת רשיון צפייה בהקלטת האירוע נא לחצו לתשלום.

הודעת דוא"ל עם קישור ישיר תישלח לכתובת שתצויין בתשלום.

המחיר 20 שקל